Talent gezocht
Het museum kan niet zonder de inzet van vrijwilligers voor rondleidingen, publieksbegeleiding en het museumcafé.

Maar het museum is ook op zoek naar mensen met een specifieke vaardigheid, die zich voor enige tijd aan een van onze projecten wil verbinden. Die werkzaamheden zijn vaak grotendeels op afstand uit te voeren, zodat we ook samen kunnen werken met mensen buiten Amsterdam en zelfs in het buitenland.

Wie zoeken we?


Pianotechniek en restauratie Vakmensen op het gebied van pianotechniek en meubelrestauratie, en mensen die bereid om zijn zich (met deskundige begeleiding) te verdiepen in het specialistische werk dat nodig is om de apparaten weer in topconditie terug te brengen.
Als je deskundig bent, dan kunnen we je ook vragen om, naast de feitelijke restauratie en renovatie, ook studenten pianotechniek te coachen en mee te helpen aan de overdracht van kennis aan een nieuwe generatie. Van de restauraties wordt beeldmateriaal gemaakt voor promotie en fondsenwerving, maar ook langere video’s om de gespecialiseerde kennis vast te leggen.

Fondsenwerving Iemand met ruime ervaring op het gebied van fondsenwerving. We willen nieuwe aanvragen gaan doen bij de bekende fondsen, maar ook bij de Europese Unie, en we willen een ambitieus project uitwerken en voorleggen aan een fonds dat alleen grote ambitiueze projecten steunt. Door dergelijke geldstromen aan te boren kan het museum snel professionaliseren en ook internationaal zichtbaar worden en een rol spelen.
We hebben iemand nodig die deze tak van sport begrijpt en kent. Als klankbord, als meeschrijver en om met ons de boer op te gaan.

Educatie Een specialist op het gebied van kunsteducatie om enkele educatieprojecten voor te bereiden en zomogelijk op te starten. Of iemand uit het onderwijs die het een uitdaging vind om met ons een proeftraject op te zetten en daarmee scholen te interesseren.
Het onderwerpgebied van de pianola is verrassend breed en uitdagend, en ook visueel en auditief aantrekkelijk.
– Zo bieden de geraffineerde en visueel aantrekkelijke pneumatisch/mechanische robots die ook nog eens muziek spelen een prachtig voorbeeld van wat de industriële revolutie mogelijk gemaakt had. Oude bouwtekeningen en doorsnedes kunnen geanimeerd worden, de werking kan gefilmd worden, en in het museum kunnen kinderen zelf een piano bespelen met robotvingers.
– Voor kinderen is het spannend om in de wonderlijke wereld van het museum te komen en al die verschillende reproductiesystemen te zien en horen, en dan opeens te begrijpen dat er een tijd was zonder televisie, internet, luidsprekers en elektriciteit. Museumbezoek kan in de klas voorbereid worden.
– Pianola’s bieden een verrassend beeld op de muziekgeschiedenis en uitvoeringspraktijk. Het was voor veel mensen de eerste kennismaking met muziekreproductie. De vroege opnamen laten de vrije 19e eeuwse muziekpraktijk horen van pianisten die alleen voor een levend publiek gespeeld hadden. De pianola-opnamen kunnen vergeleken worden met vroege grammofoonopnamen. Rond dit thema is lesmateriaal te maken voor muziekstudenten maar met enige fantasie ook voor middelbare scholieren in de hogere klassen. Ook kan het een interessante cursus bieden voor de Volksuniversiteit of andere vormen van volwasseneneducatie.
– Er is leuk materiaal te ontwikkelen voor spreekbeurten en werkstukken.

Politiek: vastgoed, regels en geld We zoeken een lobbyist met ervaring binnen de politiek en affiniteit met vastgoed en verbouwingen die onze plannen binnen de Gemeente Amsterdam kan helpen inmasseren en realiseren.

Penningmeester Een financieel deskundige die gedurende twee jaar penningmeester van de collectiestichting wil zijn en helpt bij enkele grote subsidie-aanvragen met substantiële bedrage. Ook verantwoording van de bestedingen vergt het talent van een financiële specialist.
Voortzetting van de taak als penningmeester na die twee jaar is natuurlijk welkom, maar we noemen de mogelijkheid van een beperkte tijd van twee jaar omdat een pioniersfase met die looptijd wellicht aantrekkelijk is voor iemand die houdt van het waarmaken van kansen maar geen bestuurstaak voor langere tijd ambieert.

Een mensen-mens Iemand die ervaring heeft met het op peil houden van een enthousiast team van vrijwilligers, en ook wil meewerken aan het vinden van nieuwe vrijwilligers.

Vertalers We hebben onze nieuwe website meertalig opgezet. Uiteindelijk bouwen we dit uit tot een internationaal kenniscentrum op het gebied van de automatische piano’s en hun geluidsdragers.
We willen voorlopig werken in minimaal de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Japans. We hopen dat op termijn uit te kunnen breiden met Italiaans, Portugees, Russisch en Chinees.
We zoeken naar mensen die gevoel voor taal hebben, een specifieke taal goed beheersen (liefst als native speaker), goed Nederlands of Engels kunnen lezen en affiniteit hebben met de wereld van kunst en muziek. Je hoeft niet in Nederland te wonen.
In eerste instantie zoeken we naar vrijwilligers. In de toekomst proberen we het vertalen van documentatieteksten in gesubsidieerde projecten onder te brengen zodat we je hiervoor een vergoeding kunnen betalen.

Concertorganisatie en artiestenbegeleiding Wie van de wereld achter de schermen houdt hebben we leuke mogelijkheden. We zoeken steeds naar een interessant en veelzijdig concertaanbod dat past bij het museum. Bij het organiseren van series is asistentie gewenst, maar een initiator en uitwerker van een serie is ook welkom. Er zijn veel aspecten: zoeken en boeken van artiesten, programmering, subsidieaanvragen, publiciteit, ontvangst in het museum, presentatie, vastlegging in beeld en geluid en het publiceren daarvan.

Fotografie, video en editing De muziekrobots van het museum zijn bij uitstek geschikt voor video en audio, en het binnenwerk van de machines is fotogeniek. Momenteel wordt er alleen incidenteel beeldmateriaal gemaakt en gepubliceerd. We hopen een team te vormen zodat we veel meer met beeld kunnen doen, een YouTube-kanaal kunnen starten en de collectie op een aantrekkelijke manier kunnen presenteren.
Zo willen van bijna concerten beeldmateriaal publiceren. In de eerste plaats foto’s, maar een deel van de concerten is ook interessant voor korte videofragmenten op Instagram en langere video’s op YouTube.
Voor de documentatie van de collectie willen we aansprekend fotomateriaal maken, maar de instrumenten ook tot leven wekken. Bovendien willen we voor educatieve doelen korte interviews met museummedewerkers houden waarbij ze een instrument demonstreren, documentatiemateriaal laten zien en er over vertellen etc.

Muziekkenner/documentalist Assistentie bij het documenteren van de collectie. Journalistieke vaardigheden, of gevoel voor taal en verhalen vertellen in een simpele leesbare stijl. Het zelfstandig onderzoeken van bronnen en interviewen van specialisten zijn hier ook onderdeel van.

Secretaris / schrijver van beleidsdocumenten Overheden en subsidiegevers verwachten tegenwoordig een helder gedefinieerd langetermijnbeleid met per onderdeel sterkte- en zwakteanalyses. Dat is nuttig, maar ook veel werk. We zoeken assistentie van iemand die helder kan denken en formuleren, het rode potlood goed weet te hanteren, houdt van aanpakken en de muziekwereld of museumsector kent. Kritisch meedenken wordt gewaardeerd.


Stagiairs en werkstudenten


Bovendien verwelkomen we regelmatig stagiairs en zijn we voor projecten geïnteresseerd in werkstudenen omdat we het waardevol vinden om ook de jongste generaties bij het museum te betrekken.


Talent gezocht
Het museum kan niet zonder de inzet van vrijwilligers voor rondleidingen, publieksbegeleiding en het museumcafé.

Maar het museum is ook op zoek naar mensen met een specifieke vaardigheid, die zich voor enige tijd aan een van onze projecten wil verbinden. Die werkzaamheden zijn vaak grotendeels op afstand uit te voeren, zodat we ook samen kunnen werken met mensen buiten Amsterdam en zelfs in het buitenland.

Wie zoeken we?


Pianotechniek en restauratie Vakmensen op het gebied van pianotechniek en meubelrestauratie, en mensen die bereid om zijn zich (met deskundige begeleiding) te verdiepen in het specialistische werk dat nodig is om de apparaten weer in topconditie terug te brengen.
Als je deskundig bent, dan kunnen we je ook vragen om, naast de feitelijke restauratie en renovatie, ook studenten pianotechniek te coachen en mee te helpen aan de overdracht van kennis aan een nieuwe generatie. Van de restauraties wordt beeldmateriaal gemaakt voor promotie en fondsenwerving, maar ook langere video’s om de gespecialiseerde kennis vast te leggen.

Fondsenwerving Iemand met ruime ervaring op het gebied van fondsenwerving. We willen nieuwe aanvragen gaan doen bij de bekende fondsen, maar ook bij de Europese Unie, en we willen een ambitieus project uitwerken en voorleggen aan een fonds dat alleen grote ambitiueze projecten steunt. Door dergelijke geldstromen aan te boren kan het museum snel professionaliseren en ook internationaal zichtbaar worden en een rol spelen.
We hebben iemand nodig die deze tak van sport begrijpt en kent. Als klankbord, als meeschrijver en om met ons de boer op te gaan.

Educatie Een specialist op het gebied van kunsteducatie om enkele educatieprojecten voor te bereiden en zomogelijk op te starten. Of iemand uit het onderwijs die het een uitdaging vind om met ons een proeftraject op te zetten en daarmee scholen te interesseren.
Het onderwerpgebied van de pianola is verrassend breed en uitdagend, en ook visueel en auditief aantrekkelijk.
– Zo bieden de geraffineerde en visueel aantrekkelijke pneumatisch/mechanische robots die ook nog eens muziek spelen een prachtig voorbeeld van wat de industriële revolutie mogelijk gemaakt had. Oude bouwtekeningen en doorsnedes kunnen geanimeerd worden, de werking kan gefilmd worden, en in het museum kunnen kinderen zelf een piano bespelen met robotvingers.
– Voor kinderen is het spannend om in de wonderlijke wereld van het museum te komen en al die verschillende reproductiesystemen te zien en horen, en dan opeens te begrijpen dat er een tijd was zonder televisie, internet, luidsprekers en elektriciteit. Museumbezoek kan in de klas voorbereid worden.
– Pianola’s bieden een verrassend beeld op de muziekgeschiedenis en uitvoeringspraktijk. Het was voor veel mensen de eerste kennismaking met muziekreproductie. De vroege opnamen laten de vrije 19e eeuwse muziekpraktijk horen van pianisten die alleen voor een levend publiek gespeeld hadden. De pianola-opnamen kunnen vergeleken worden met vroege grammofoonopnamen. Rond dit thema is lesmateriaal te maken voor muziekstudenten maar met enige fantasie ook voor middelbare scholieren in de hogere klassen. Ook kan het een interessante cursus bieden voor de Volksuniversiteit of andere vormen van volwasseneneducatie.
– Er is leuk materiaal te ontwikkelen voor spreekbeurten en werkstukken.

Politiek: vastgoed, regels en geld We zoeken een lobbyist met ervaring binnen de politiek en affiniteit met vastgoed en verbouwingen die onze plannen binnen de Gemeente Amsterdam kan helpen inmasseren en realiseren.

Penningmeester Een financieel deskundige die gedurende twee jaar penningmeester van de collectiestichting wil zijn en helpt bij enkele grote subsidie-aanvragen met substantiële bedrage. Ook verantwoording van de bestedingen vergt het talent van een financiële specialist.
Voortzetting van de taak als penningmeester na die twee jaar is natuurlijk welkom, maar we noemen de mogelijkheid van een beperkte tijd van twee jaar omdat een pioniersfase met die looptijd wellicht aantrekkelijk is voor iemand die houdt van het waarmaken van kansen maar geen bestuurstaak voor langere tijd ambieert.

Een mensen-mens Iemand die ervaring heeft met het op peil houden van een enthousiast team van vrijwilligers, en ook wil meewerken aan het vinden van nieuwe vrijwilligers.

Vertalers We hebben onze nieuwe website meertalig opgezet. Uiteindelijk bouwen we dit uit tot een internationaal kenniscentrum op het gebied van de automatische piano’s en hun geluidsdragers.
We willen voorlopig werken in minimaal de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Japans. We hopen dat op termijn uit te kunnen breiden met Italiaans, Portugees, Russisch en Chinees.
We zoeken naar mensen die gevoel voor taal hebben, een specifieke taal goed beheersen (liefst als native speaker), goed Nederlands of Engels kunnen lezen en affiniteit hebben met de wereld van kunst en muziek. Je hoeft niet in Nederland te wonen.
In eerste instantie zoeken we naar vrijwilligers. In de toekomst proberen we het vertalen van documentatieteksten in gesubsidieerde projecten onder te brengen zodat we je hiervoor een vergoeding kunnen betalen.

Concertorganisatie en artiestenbegeleiding Wie van de wereld achter de schermen houdt hebben we leuke mogelijkheden. We zoeken steeds naar een interessant en veelzijdig concertaanbod dat past bij het museum. Bij het organiseren van series is asistentie gewenst, maar een initiator en uitwerker van een serie is ook welkom. Er zijn veel aspecten: zoeken en boeken van artiesten, programmering, subsidieaanvragen, publiciteit, ontvangst in het museum, presentatie, vastlegging in beeld en geluid en het publiceren daarvan.

Fotografie, video en editing De muziekrobots van het museum zijn bij uitstek geschikt voor video en audio, en het binnenwerk van de machines is fotogeniek. Momenteel wordt er alleen incidenteel beeldmateriaal gemaakt en gepubliceerd. We hopen een team te vormen zodat we veel meer met beeld kunnen doen, een YouTube-kanaal kunnen starten en de collectie op een aantrekkelijke manier kunnen presenteren.
Zo willen van bijna concerten beeldmateriaal publiceren. In de eerste plaats foto’s, maar een deel van de concerten is ook interessant voor korte videofragmenten op Instagram en langere video’s op YouTube.
Voor de documentatie van de collectie willen we aansprekend fotomateriaal maken, maar de instrumenten ook tot leven wekken. Bovendien willen we voor educatieve doelen korte interviews met museummedewerkers houden waarbij ze een instrument demonstreren, documentatiemateriaal laten zien en er over vertellen etc.

Muziekkenner/documentalist Assistentie bij het documenteren van de collectie. Journalistieke vaardigheden, of gevoel voor taal en verhalen vertellen in een simpele leesbare stijl. Het zelfstandig onderzoeken van bronnen en interviewen van specialisten zijn hier ook onderdeel van.

Secretaris / schrijver van beleidsdocumenten Overheden en subsidiegevers verwachten tegenwoordig een helder gedefinieerd langetermijnbeleid met per onderdeel sterkte- en zwakteanalyses. Dat is nuttig, maar ook veel werk. We zoeken assistentie van iemand die helder kan denken en formuleren, het rode potlood goed weet te hanteren, houdt van aanpakken en de muziekwereld of museumsector kent. Kritisch meedenken wordt gewaardeerd.


Stagiairs en werkstudenten


Bovendien verwelkomen we regelmatig stagiairs en zijn we voor projecten geïnteresseerd in werkstudenen omdat we het waardevol vinden om ook de jongste generaties bij het museum te betrekken.